REGULAMIN serwisu EKIPA SZYMONA

DEFINICJE

 1. Regulamin serwisu EKIPA SZYMONA, zwany dalej “Regulaminem” – dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników.
 2. Serwis – serwis EKIPA SZYMONA dostepny na stronie wkipaszymona.pl.
 3. Usługodawca – Polska 2050 Szymona Hołowni wpisana do ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 421, REGON 389148391, NIP 525 287 35 75, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowy Świat 41a i 47a, 00-042 Warszawa, która jest właścicielem domeny ekipaszymona.pl.
 4. Usługa – usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, w szczególności obejmujące możliwość.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, zarejestrowana w Serwisie. korzystająca z usług serwisu. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym zakładania konta. 
 2. Każdy korzystający z Serwisu jest obowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie funkcjonalności Serwisu Użytkownikom.
 4. Korzystanie z Usługi wymaga posiadania komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Usługodawca może kontaktować się z Użytkownikiem drogą telefoniczną, e-mailową lub SMSową.

USŁUGI

Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość skorzystania z następujących Usług:

 1. otrzymywania newslettera;
 2. dołączenia do Obywatelskiej Kontroli Wyborów;
 3. zgłoszenia możliwości wywieszenia banneru;
 4. przystąpienia do Partii;
 5. wsparcia finansowego Partii.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się TUTAJ

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.07.2023 r.
 2. Regulamin może być zmieniony pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Użytkowników. 
 3. Zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronach Serwisu.